K
Katarzyna Siwczyk.

Jestem studentką V roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Pracę magisterską, która dotyczy odpowiedzialności karnej nieletnich, piszę w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii u prof. zw. dr hab. Teresy Dukiet – Nagórskiej. W kręgu moich zainteresowań znajdują się prawo karne oraz rodzinne. Posługuję się biegle angielskim, a niemieckim w stopniu komunikatywnym.

Kontakt