W zakres naszych usług wchodzi kompleksowy audyt transakcji gospodarczych, a także zakupu nieruchomości.

Zajmujemy się analizą schematu planowanej transakcji, a także weryfikacją kontrahenta, także zagranicznego pod kątem struktury przedsiębiorstwa, struktury właścicielskiej, beneficjentów rzeczywistych, wypłacalności oraz ratingu. Działamy w oparciu o narzędzia autorskie, jak również komercyjne oraz rejestry publiczne.

W toku wieloletniego doświadczenia, także zdobytego w obsłudze skomplikowanych i wielowątkowych karnych spraw gospodarczych wypracowaliśmy procedury pozwalające wykryć potencjalne zagrożenia zarówno związane z możliwym niewywiązaniem się z zobowiązania, bądź wadliwym wykonaniem umowy, a także związane z potencjalnymi próbami wyłudzeń, oszustw, phishingu, wciągnięcia w oszustwo karuzelowe czy pozostałych form czynów zabronionych popełnianych w ramach transakcji gospodarczych i poinformować klienta o nich celem podjęcia środków zaradczych, bądź właściwego oszacowania ryzyka.

Dokonujemy weryfikacji zaproponowanej umowy, bądź sporządzamy umowę leżącą w interesie klienta.

W tożsamym zakresie zajmujemy się audytem nieruchomości – począwszy od analizy stanu prawnego, poprzez analizę struktury właścicielskiej i możliwości jej zbycia, ze wskazaniem wszelkich okoliczności mogących rodzić wątpliwości, bądź potencjalne zagrożenia.

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców oraz osób fizycznych chcących zwiększyć bezpieczeństwo planowanej transakcji.