Nasza Kancelaria prowadzi przedsiębiorców w sprawach ochrony danych
osobowych w firmie. Przeprowadzamy wdrożenie RODO (Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przygotowujemy kompleksową
dokumentację w tym zakresie.
W celu sprawdzenia czy przedsiębiorca spełnia wymagania prawa danych
osobowych sporządzamy audyty zakończone raportem poaudytowym wraz z
checklistą wdrożeniową.